Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Các mẫu, đơn đề nghị đính chính, xác nhận chứng chỉ nghề phổ thông, cấp lại giấy chứng nhận TTHC khác Xem
Xin học lại trường khác đối với học sinh Trung học phổ thông TTHC khác Xem
Xin học lại tại lớp đầu cấp trung học phổ thông TTHC khác Xem
Xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú TTHC khác Xem
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông TTHC khác Xem
Thuyên chuyển giáo viên từ các tỉnh khác về TTHC khác Xem
Thủ tục Xử lý đơn thư TTHC khác Xem
Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học phổ thông TTHC khác Xem
Thủ tục tiếp dân TTHC khác Xem
Thủ tục giải quyết tố cáo TTHC khác Xem
Thủ tục giải quyết khiếu nại TTHC khác Xem
Thủ tục Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) TTHC khác Xem
Thủ tục công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia TTHC khác Xem
Thủ tục công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia TTHC khác Xem
Thủ tục Cho phép tuyển sinh trở lại ngành đạo đạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) TTHC khác Xem
Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Sát nhập, chia tách trường THPT TTHC khác Xem
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Văn bằng chứng chỉ Xem
Cấp phép dạy thêm cấp trung học phổ thông Dạy thêm - Học thêm Xem
Cấp giấy phép thành lập Cơ sở tin học, ngoại ngữ ( hoặc Quyết định thành lập trung tâm tin học – ngoại ngữ ) TTHC khác Xem
Chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông Chuyển trường Xem
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia TTHC khác Xem
Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia TTHC khác Xem
Cử tuyển vào đại học, cao đẳng TTHC khác Xem
Trang 1 / 212»